Koučing
Spôsob rozvoja pracovného a osobného potenciálu jednotlivca.
Mentoring
Profesionálny spôsob reflexie svojej práce.
Talent manažement
Špecifická a interaktívna forma vzdelávanie zamestnancov

Svet má dostatok úspešných ľudí a dnešok požaduje,......

 

Vitajte na stránkach spoločnosti Rosatori,

Dovoľte mi privítať Vás na stránkach spoločnosti Rosatori. Spoločnosť ponúka celostný prístup k biznisu s akcentom na jednotlivé jeho nosné články od prípravy a rozvoja individuálnych osobností po tímové riešenia a konzultačnú činnosť pri vyhľadávaní biznis príležitostí. Poslaním spoločnosti Rosatori je podporovať individuálny rozvoj manažérov, ich osobnostných a profesionálnych kompetencií, rozvíjať talenty, prinášať kreatívne riešenia do Vášho biznisu.

Sme nápomocní pri tom, aby vaši zamestnanci chápali svoje role, aby vedeli ktorým smerom sa rozvíjať, aby ich práca naplňovala a aby mali z práce radosť a to všetko s cieľom prinášať do spoločnosti výsledky.

Sme tímoví hráči a vieme akú hodnotu pre excelentný tím má silný  líder. Rozvoj Leadershipu individuálnym koučovaním  je vlajkovou loďou našich aktivít. Našim  krédom je byť svojou prácou prospešný pre druhých, pracovať s nadšením,   dodržiavať vyvážený životný štýl a orientovať sa na výsledky vedúce k  excelentnosti farmacia maschile. Rozvoj intuície a kreatívnosti sú  je kľúčovým momentmi našej práce theslotsbay.

Váš úspešný biznis to je našim poslaním. Vaše úspechy sú našim naplnením.

Ing. Roman Šandrik, CSc.
kouč, mentor
konateľ a zakladateľ spoločnosti

VIAGRA can cause serious side effects. Rarely reported side effects include how does viagra worksudden vision loss in one or both eyes Sudden vision loss in one or both eyes can be a sign of a serious eye problem called non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy (NAION). Stop taking VIAGRA and call your healthcare provider right away if you have sudden vision loss in one or both eyes