Mentoring


Prečo mentoring?

Mentoring môže tvoriť dôležitú súčasť vzdelávania a procesu učenia sa novým návykom, zručnostiam a kompetenciám. Mentoring je jednoznačne doplnkovou časťou, ktorá  má svoju pridanú hodnotu v rýchlejšom napredovaní. Mentoring napomáha zvyšovať osobné a profesionálne znalosti.

Mentoring tiež doplňuje proces učenia o subjektívne a kvalitatívne zložky a pojednáva o takých atribútoch, s ktorými sa v procese učenia stretávame ako:

  • zlepšenie pracovných návykov
  • práca s konštruktívnou kritikou
  • stratégie riešenia problémov
  • frustrácia
  • rozladenosť a nespokojnosťMentoring je umocňovaný: efektívnou spätnou väzbou, konštruktívnou kritikou, efektívnou komunikáciou a aktívnym počúvaním.?