Talent manažement


"Talent manažment má miesto pri vytváraní konkurenčnej výhody pomocou výberu, rozvoja a podpory tých najlepších ľudí."

Ponúkame konzultačnú činnosť:

  • pri vytváraní Talent manažment programu
  • pri jasnom formulovaní kompetencií
  • pomáhame pri vypracovaní dotazníkov pre meranie výkonnosti
  • spolupracujeme vytváraní firemnej kultúry podporujúcu kreativitu a innovácie  
  • spolupracujeme pri implementácii nástrojov pre talent manažement