Náš profil

profilovanie  spoločnosti siaha až do roku 2000, keď ak koučujúci manažér v mnohých nadnárodných spoločnostiach som si hlbšie uvedomoval, že to najcennejšie čo firmy majú k dispozícii sú práve ich ľudia. Celoživotné vzdelávanie a hľadanie efektívneho prístupu pre rozvoj osobností tvoria profil spoločnosti Rosatori, ktorá napomáha práve v tejto oblasti.

 


Naše poslanie

Našim poslaním je pomáhať ľuďom pri naplňovaní ich cieľov a očakávaní, pri prekonávaní prekážok, pomáhať im pri riešení dôležitých životných situácii a tak im byť nápomocní pri naplnení ich životnej cesty a celoživotnom vzdelávaní.

Naša vízia

Mať víziu znamená mať sny. Mať sny je výzvou pre ich naplnenie a naplnenie snov znamená dobre poznať súčasný stav. Tu je miesto a výzva pre pre  kritické myslenie, sebareflexiu.  Chceme byť pri tom nápomocný pri hľadaní riešení a zdrojov. Chceme byť spoľahlivým a dôveryhodným partnerom pre našch klientom pri hľadaní riešení a optimálnej cesty naplnenia cieľov. Snažíme sa o tom, aby spoločnosť Rosatori bola spájaná s dôverou, spoľahlivosťou a s uznaním.

Hodnoty, ktoré vyznávame

Každý človenk je jedinečný a v tom je jeho kľúčová hodnota. Rešpekt, úcta, tolerencia, sloboda voľby

Naše nástroje

Pracujeme s celou osobnosťou s dôrazom na humanistický prístup k osobnosti s využitím princípov andragogiky a renomovaných koučovacích škôl. Vychádzame zo zásad celoživotného vzdelávania a pracujeme s nástrojmi a školami uznávanými ICF, EMCC a ich etickým kódexom.