Čím sme špecifickí

naše dlhoročné skúsenosti v biznise a znalosť takých segmentov  ako  farmaceutický priemysel energetického priemyslu, systém predaja, marketingu a distribúcie, FMCG,  IT  sú zárukou fundovaného prístupu v ponúkaných službách.

Individuálny prístup vychádza zo uznávaných smerov koučovania a mentoringu, opiera sa o zásady celoživotného vzdelávania, nosné smery andragogiky.
Pracujeme s celým človekom, s jeho hodnotami, akcentom je počúvanie, reflexiu, kritické myslenie, etický prístup a rešpektovanie každej osobnosti.
Skúsenosti členov našej spoločnosti nás profilujú do nasledovných oblasti, v ktorých sa špecializujeme:

oblasť zdravotníctva

  • koučovanie manažementu
  • koučovanie personálu v kritických rozhodovacích momentoch
  • posilňovanie intuície

 

oblasť farmacuetického priemyslu

  • rozvoj leadershipu CEO a TOP manažementu
  • praca so sales manažérmi
  • práca so Sales Force


oblasť finančníctva

  • profilovanice analytických kompetencií
  • posilňovanie intuície
  • riešenie rozhodovacích kompetencií