Kontakt

Rosatori s.r.o.   IČO 46 426 467
Tomašíkova 50 / D  DIČ 202 3376 663
831 04 Bratislava  

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte.