Koučing

Prečo koučing?

Koučovanie od svojho vzniku v antických dobách prešiel niekoľkými fázami: оd filozofie, cez vzdelávanie, šport až po biznis. Práve tu našiel mimoriadne ocenenie a právom koučing sa teší veľkej popularite. Hlavne preto, že koučing prináša evidentné  zmeny u koučovaného, patrí mu priznanie ako "efektívny a silný nástroj". Koučing prináša koučovanému nové pohľady, nové perspetívy, ale  koučing prináša aj potešenie zo zmien, koučing prináša radosť a v konečnom dôsledku šťastie do oblasti života i práce koučovaného.

 

Pre koho je koučing určený a kde je najúčinnejší

Vo firmách a korporáciách nachádza efektívne miesto pri  dosahovaní cieľov, motivácii, riadení zmeny, pri nových výzvach,  riešení komunikačných problémov, pri rozvoji manažérskych kompetencií,  zvládanie stresov, rozvoj osobnosti, apod. Ďalšou dôležitou oblasťou je dosahovanie rovnováhy medzi pracovným výkonom a súkromným  a spoločenským životom. Je to výborný nástroj pri dosahovaní rovnováhy "Práca - Zdravie - Vzťahy”. Výsledkom sú spokojní a šťastní zamestnanci a hlavne fungujúce pracovné tímy.

V osobnom živote nachádza uplatnenie pri riešení zložitých životných situácii, pri riešení osobných problémov, vzťahových problémov a v životných etapách, keď človek stojí pred dôležitým rozhodnutím?

 

Čím je koučing špecifický?

Vzťahom koučovaného s koučom. Kouč kladením otázok vedie svojho klienta, k premýšľaniu, k úvahe k zvažovaniu a hľadaniu riešení. Kouč neprináša riešenie, kouč vedie pri hľadaní a a odkrývaní nových potenciálov a zdrojov. Kouč pracuje na základe svojich znalostí a kompetencií. Kouč sa pri svojej práci strikne riadi etickým kódexom ICF, EMCC, alebo inej asociácie, ktorá zastrešuje profesionálnych koučov.